Plan 2018

Verksamhetsplan 2018 för Skifsens Vänner

Mars:

 • Årsmöte 26/3 kl. 18.00 i Folketshus

April:

 • Slyröjning

Maj:

 • Vandringsled tillsyn och röjning
 • Taklagsfest
 • Studieresa, förslag är Bredsjö, Finnstigen och Ostkafé. Föreslaget datum 10/5. Beslut på årsmötet.

Juni:

 • Vandringsled forts
 • Så en fläck med svedjeråg
 • Rökbastubad lördag 9/6
 • Arbetsdag i Skifsen 9/6 och medlemsmöte
 • Jourlista för kaffe och får i Skifsen
 • Slåtterdag i Skifsen 30/6

Juli:

 • Kaffe i Skifsen 4/7
 • Skifsendagen, måndag 9/7
 • Rökbastubad måndag 9/7
 • Kaffe i Skifsen 11/7
 • Kaffe i Skifsen 18/7
 • Kaffe i Skifsen 25/7

Augusti:

 • Rökbastubad lördag 11/8
 • Arbetsdag i Skifsen 11/8 och medlemsmöte

September

 • Lördag 8/9 med start kl. 9. Skifsenlunken

November

 • Medlemsmöte med bildvisning

Rökbastubad

Lördagen den 11/8 kl. 14.00 är bastun varm i Skifsen. Kom och prova på ett skönt bastubad med ett svalkande dopp i Skifssjön. Avgift: 50 kr
Kaffeservering finns.

Skifsenlunken 

Lördagen den 8/9 arrangeras Skifsenlunken. En vandring på 23 km längs Skifsenleden med lunch i Skifsen och vätskekontroller. Anmälan senast 1/9. Avgift: 200 kr inbjudan2018-web.pdf

 

Vägbeskrivning

I Fredriksberg åker man mot Gåsborn. Efter ca 4 km finns vägskylt till Finngården Skifsen. Därifrån är det 8,5 km skogsbilväg till parkeringen och 300 meter gångväg till finngården.

Välkommen till www.skifsen.se.

 

 

 

Länkar